OfertaCzyszczenie wodą i piaskowanie

iStock 000011149374SmallOpt

Czyszczenie wodą i piaskowanie

Dlaczego warto skorzystać z usług Marine Coating?

Ponieważ dysponuje kompleksowym zapleczem i doświadczenie zarówno w nakładaniu posłok końcowych, jak również wykonuje usługi w ramach prac przygotowawczych zabezpieczenia antykorozyjnego takich jak:

Czyszczenie powierzchni wodą

 • czyszczenie powierzchni wodą pod ciśnieniem 250-2500 bar
 • wykonywanie usług na terenie wskazanym przez klienta
 • własny transport
 • pełne zaplecze techniczne

Piaskowanie

 • piaskowanie powierzchni do każdej klasy czystości
 • krótki czas realizacji zleceń
 • w klasie Sa 2 do 800m2/dobę w zbiornikach
 • w klasie Sa 2 do 1200 m2/dobę powierzchni otwartych
 • 2 x 500 m2 powierzchni zadaszonej

Zapewniając kompleksowość usług dla naszych klientów, dysponujemy również własnym zapleczem technicznym takim jak:

 • klimatyzatory
 • odpylacze
 • odkurzacze przemysłowe
 • piaskarki
 • hydromonitory
 • kompresory spalinowe oraz elektryczne

Dbając o jakośc usług oraz aby sprostać wymaganiom norm typu NORSOK, we własnym zakresie wykonjemy pomiary:

 • zasolenia powierzchni
 • czystości
 • chropowatości
 • grubości powłok

Mycie powierzchni wodą pod ciśnieniem

Do najczęściej występujących zanieczyszczeń powierzchni stalowych należą: rdza i zgorzelina walcownicza, oleje i smary, kurz, pył, luźno związane stare powłoki malarskie, wilgoć, topniki i żużel, chemikalia (np. pozostałości detergentów, sole) oraz opiłki żelaza. Należy także szczególną uwagę zwrócić na usunięcie zanieczyszczeń jonowych oraz odtłuszczenie powierzchni metalu gdyż obecność tych zanieczyszczeń obniża przyczepność powłok: malarskich do metalu oraz może spowodować powstanie różnych wad pokrycia malarskiego.

Proces usuwania zanieczyszczeń oraz odtłuszczenia powinien być przeprowadzony przed procesem oczyszczenia powierzchni stalowych.
Powierzchnie zatłuszczone, pokryte pyłami przemysłowymi, osadami solnymi itp. powinno się umyć wodą pod wysokim ciśnieniem (aparat typu Karcher) a następnie przystąpić do właściwego oczyszczania. Powierzchnie gdzie możliwe jest występowanie zanieczyszczeń jonowych, powinno się po właściwym oczyszczeniu umyć czystą wodą z dodatkiem odpowiedniego inhibitora korozji.

iStock 000001984940Small

Obróbka strumieniowo – ścierna

inaczej piaskowanie, śrutowanie – polega na działaniu strumienia ścierniwa wyrzucanego w kierunku oczyszczanej powierzchni za pomocą sprężonego powietrza, wody lub siły odśrodkowej. Metoda ta daje najbardziej optymalne przygotowanie powierzchni do malowania.

Rodzaje obróbki: otwarty lub zamknięty obieg ścierniwa, na sucho (na mokro) w osłonie wodnej, średniociśnieniowe (0,3 – 0,5 MPa), wysokociśnieniowe (1,0 – 1,2 MPa), hydrodynamiczne (10 – 200 MPa), odśrodkowe- koła wirnikowe.

Na efekt oczyszczania strumieniowo – ściernego wpływa wiele czynników, z których najważniejsze to: ciśnienie sprężonego powietrza;. kąt nachylenia strumienia ścierniwa; odległość dyszy od powierzchni; rodzaj i kształt dyszy; rodzaj, wymiar i kształt ścierniwa.

Stopnie skorodowania powierzchni stalowych oraz stopnie przygotowania podłoży  przed nakładaniem farb określa norma PN-ISO 8501-1.Są one zdefiniowane za pomocą opisu wyglądu powierzchni po oczyszczeniu oraz wzorców fotograficznych charakterystycznych dla poszczególnych przykładów. Przygotowanie powierzchni za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej jest oznaczone literami „Sa”

Stopnie przygotowania powierzchni według normy PN-ISO 8501-1 przy obróbce strumieniowo-ściernej:

 • Sa l - zgrubna obróbka strumieniowo-ścierna - na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegające: zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie i obce zanieczyszczenia (sole rozpuszczalne w wodzie, pozostałości spawalnicze).
 • Sa 2 - gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna - na oglądanej powierzchni nie mogą występować: olej, smary, pył, większe ślady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, starej powłoki malarskiej i obce zanieczyszczenia. Wszystkie szczątkowe zanieczyszczenia silnie przylegają. Powierzchnia szara metaliczna..iStock 000003851776XSmall
 • Sa 2 1/2 - bardziej gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna - na oglądanej powierzchni nie mogą występować: olej, smar, pył, zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia. Powierzchnia ma prawie jednolitą metaliczną barwę tzw. "prawie białego metalu". Mogą zostać jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci zaciemnień w kształcie kropek lub pasków.
 • Sa 3 - obróbka strumieniowo-ścierna do stali wzrokowo czystej - na oglądanej powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Powierzchnia ma jednolitą metaliczną barwę tzw. "białego metalu".
 

MCLogoBWW150