OfertaMalarstwo przemysłowe

iStock 000004277142XSmall

Jak malujemy?

Podążając za najlepszymi rozwiązaniami zabezpieczeń antykorozyjnych, w 2008 roku jako pierwsi w Polsce z sukcesem wykonaliśmy powłokę lakierniczą w silikonowej technologii firmy HEMPEL na statku Green Concordia. Firma Marine Coating posiada doświadczenie w nakładaniu powłok malarskich krzemionkowych oraz zawierających teflon.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na wykonanie zabezpieczeń antykoozyjnych konstrukcji typu offshore, które standardowo wykonujemy według normy NORSOK.

Dzięki doświadczeniu, gotowi jesteśmy sprostać największym wyzwaniom malarskim.

Naszym sukcesem jest zadowolenie klientów.

Nakładanie powłok malarskich-malowanie hydrodynamiczne

Wybór metody nakładania uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju konstrukcji, sposobu przygotowania powierzchni, rodzaju stosowanej farby oraz warunków prowadzenia prac malarskich.
Optymalne metody nakładania farb, zapewniające uzyskanie najlepszych właściwości ochronnych i dekoracyjnych, podawane są w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. Podane są tam również zalecane parametry natrysku hydrodynamicznego. Wyroby przeciwkorozyjne zaleca się nakładać natryskiem hydrodynamicznym lub pędzlami, natomiast farby nawierzchniowe i podkładowe mogą być nanoszone natryskiem hydrodynamicznym, pędzlem i wałkiem, a niektóre, po rozcieńczeniu odpowiednim rozcieńczalnikiem, również natryskiem pneumatycznym.

Natrysk hydrodynamiczny

Zasada działania urządzenia do natrysku hydrodynamicznego polega na zassaniu wyrobu malarskiego pompą, przetłoczeniu przewodem wysokociśnieniowym do dyszy osadzonej w specjalnym pistolecie. Dysza posiada otwór o średnicy 0.1-2 mm i farba opuszczając dyszę na skutek przekroczenia prędkości krytycznej ulega  rozpyleniu. Natrysk hydrodynamiczny stosuje się w wytwórniach konstrukcji stalowych i na budowie elementów o wymiarze powyżej 10cm. Malowanie mniejszych przedmiotów o skomplikowanych kształtach jest nieekonomiczne.
Zaletą malowania natryskiem hydrodynamicznym jest wysoka wydajność malowania (nawet do 800m2/godz.), oszczędność materiału malarskiego (30% w porównaniu z natryskiem pneumatycznym), uzyskiwanie prawidłowych powłok z materiałów malarskich (także tiksotropowych), znacznie większa grubość powłoki w porównaniu z natryskiem pneumatycznym oraz mniejsze zapylenie i stężenie par rozpuszczalników.

Warunki prowadzenia prac malarskichiStock 000018999253SmallOpt

Temperatura i wilgotność są bardzo istotnymi czynnikami wpływającymi na jakość powłok malarskich.
Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od +5°C do +25°C, dla temperatury podłoża do 40°C. Temperatura podłoża stalowego podczas malowania, dla uniknięcia kondensacji wilgoci na powierzchni powinna być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.
Najlepsze wyniki prac malarskich uzyskuje się podczas malowania przy wilgotności względnej powietrza do 85%. Wzrost wilgotności względnej powietrza powyżej 85% stwarza korzystne warunki do tworzenia się na powierzchni warstewki zaabsorbowanej wody oraz przyczynia się do zmniejszenia szybkości wysychania powłoki.
Punkt rosy jest to temperatura, w której powietrze o określonej zawartości pary wodnej osiąga stan nasycenia przy niezmiennej wartości ciśnienia atmosferycznego. W temperaturze punkty rosy (TPR) (ang. dew point) w powietrzu lub na obiektach, z którymi to powietrze się styka, dochodzi do kondensacji pary wodnej. Jeśli wilgotność powietrza jest mniejsza od 100%, to TPR jest zawsze niższa od temperatury powietrza, przy czym im niższa wilgotność, tym większa różnica.

 

MCLogoBWW150