OfertaCzyszczenie zbiorników

iStock 000016011580XSmallOptJakie usługi wykonuje firma Marine Coating w zakresie czyszczenia zbiorników?

  • ciśnieniowe czyszczenie zbiorników wewnątrz, wraz z odseparowaniem zanieczyszczeń (osadów, nagarów) od ścian zbiornika do stanu "czystej stali"
  • mycie zbiornika: odkażanie, odtłuszczanie, dezynfekcja itp.
  • wydobycie odpadów (płynnych, stałych) z istniejących zbiorników za pomocą specjalistycznego sprzętu oraz ręcznie przez przeszkolony personel naszej firmy,
  • umieszczenie odpadów w odpowiednich pojemnikach (pojemniki zawsze dostarcza nasza firma),
  • przygotowanie wydobytych odpadów do transportu oraz ich załadunek na samochody przystosowane też do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR),
  • transport odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwienie odpadów,
  • czyszczenie zbiorników wewnątrz , przygotowanie do malowania i malowanie specjalistyczne wnętrz zbiorników
 

MCLogoBWW150